Hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor A.D.I.