Indicatori privind execuția bugetului pe trimestrul I si II pe anul 2023