Indicatori privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2022