Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 pentru anul 2022